În ultimii ani, bătrânețea a început să fie considerată din ce în ce mai des și de mai multe persoane drept un risc de dependență și de excluziune socială. La noi în țară, toți vârstnicii au dreptul la servicii de asistență socială aflată în raport cu situația socio-medicală dar și cu resursele economice de care dispune fiecare.

Persoanele vârstnice sunt considerate ca o categorie de populaţie vulnerabilă cu nevoi particulare, datorită limitărilor fiziologice şi fragilităţii caracteristice fenomenului de îmbătrânire.

Principalele tipuri de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice acordate atât de furnizorii de servicii sociale publice dar şi de cei privaţi (asociaţii, fundaţii, cultele recunoscute de către legile noastre) sunt următoarele:

În ce constă îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu?

Îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu constă în ajutorul acordat vârstnicilor pentru îndeplinirea activităților din viața de zi cu zi, asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire, hidratare, transfer sau mobilizre. În această categorie mai intră și ajutor pentru pregătirea mesei, pentru efectuarea de cumpărături, pentru realizarea sarcinilor de menaj, facilitarea deplasării la exterior și însoțirea. Îngrijirea la domiciliu mai poate curpinde servicii de reabiltrae cum ar fi kinetoterapie, gimnastică medicală, terapie ocupațională, psihoterapie sau servicii medicale precum consultații și îngrijiri medicale la domiciliu, tratamente stomatologice sau administrarea de medicamente.

În ce constă îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru bătrâni?

Un cămin pentru persoane vârstnice este un centru rezidențial care este finanțat în întregime din bugetul local. Care sunt serviciile acordate într-un cămin de bătrâni?

 • Supraveghere/monitorizare;
 • Cazare pe perioadă nedeterminată;
 • Socializare și diferite activități culturale;
 • Îngrijiri medicale asigurate de asistente și personalul medical;
 • Masă, preparare hrană caldă;
 • Alte activități (geriatrie, terapii, menaj);

Care sunt beneficiarii serviciilor sociale furnizate de către căminul de bătrâni?

Persoanele vârstnice au acces într-un cămin de bătrâni pe baza următoarelor criterii:

 • Necesită îngrijire permanentă specială care nu se poate asigura la domiciliu;
 • Nu se poate gospodări de una singură;
 • Nu are susținători legali sau aceștia din urmă nu pot să ducă la bun sfârșit obligațiile din diferite motive;
 • Nu realizează venituri proprii și nu are locuință;

Unde se va adresa un vârstnic pentru a beneficia de serviciile sociale?

Persoana vârstnică sau reprezentantul său legal va trebui să depună o cerere la primăria localității de reședință, respectiv serviciului public de asistență socială. Se va efectua apoi o anchetă socială, respectându-se criteriile prevăzute în grila națională de evaluare a persoanelor vârstnice.

Îngrijirea în centre rezidenţiale a persoanelor vârstnice dependente poate fi aprobată numai în cazul în care îngrijirea la domiciliu a acestora nu este posibilă.

Centrele rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice pot fi organizate astfel:

 1. centre de îngrijire temporară;
 2. centre de îngrijire pe perioadă nedeterminată, respectiv cămine pentru persoane vârstnice;
 3. locuinţe protejate, complex de servicii şi alte tipuri de centre.