Ajutorul de stat se acordă acelor persoane care au atins vârsta standard de pensionare, dar și persoanelor cu un anumit grad de handicap. În funcție de gradul de dependență, vârstnicul poate beneficia fie de îngrijire la domiciliu, îngrijire în centrele de zi fie de îngrijire într-un cămin de bătrâni.

Sunt considerate vârstnice acele persoane care au împlinit deja vârsta legală de pensionare. Dreptul la ajutorul de stat se stabilește în raport cu situația sociomedicală a fiecăruia și cu resursele economice.

Care sunt persoanele vârstnice care pot beneficia de asistență socială?

Persoanele care nu au o familie sau care nu se află în întreținerea unor rude/persoane apropiate obligate la aceasta;
Persoanele care nu se pot gospodări singure sau care au nevoie de îngrijire de specialitate;
Persoanele care nu au venituri proprii sau persoanele al căror venit nu este suficient pentru asigurarea îngrijirii necesare;
Persoanele care nu au o locuință sau posibilitatea de a-și asigura condițiile normale de locuit pe baza propriilor resurse;
Nu își pot asigura nevoile din cauza unor boli sau sttării fizice/psihice precare;

Trebuie să menționăm faptul că legea menționează faptul că vârstnicii care beneficiază de asistență socială nu mai pot cere alte forme de protecție socială.

Unde se adresează aceste solicitări și care sunt serviciile de aisstență socială oferite?

Vârstnicii vor adresa aceste cereri primăriei de care aparțin și dreptul la servicii se va stabili în urma efectuării unei anchete sociale la domiciliul solicitantului. Pentru a beneficia se serviciile sociale furnizate de autorități se va adresa drept urmare o cerere către primăria localității în a cărei rază teritorială are vârstnicul domiciliul.

Serviciile pentru vârstnici se fac cu consimțământul acestora din urmă și constau în îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu sau într-un azil de bătrâni sau îngrijirea într-un centru de zi, apartament sau locuință spcială.

În cazul în care nu se poate obține un consimțământ din cauza stării de sănătate precare a vârstnicului, decizia de acordare a ajutorului se va lua de către serviciul social al consiliului local sau de către direcția de asistență socială din localitatea de origine. Se va face o anchetă socială și pe baza recomandărilor medicale făcute de medicul de familie și în urma consultării medicului specialist și în urma acceptului rudelor de gradul 1 al persoanei respective. În lipsa acestora se va cere acceptul unui alt membru al familiei.

Serviciile asigurate in camine includ:

  • servicii sociale care constau în ajutor pentru menaj, consiliere juridică și administrativă, prevenirea marginalizării sociale și reintegrarea socială a vârstnicului;
  • servicii sociomedicale care constau în ajutor pentru menținerea/readaptarea capacităților fizice ori intelectuale, asigurarea unor programe de ergoterapie, sprijin pentru realizarea igienei corporale;
  • servicii medicale care constau in consultații și tratamente la cabinetul medical, în instituții medicale de profil sau la patul persoanei; 
  • servicii de îngrijire-infirmerie;
  • asigurarea medicamentelor;
  • asigurarea cu dispozitive medicale;
  • consultații și îngrijiri stomatologice.

Dacă vârstnicul nu are venituri si nici sustinatori legali, serviciile sunt asigurate fără plata contributiei. Iar dacă veniturile persoanei vârstnice sau ale susținătorilor legali sunt insuficiente, cuantumul contribuției lunare datorate se stabilește de către consiliul local/județean.

Camin Banciu