Servicii pentru bătrâni în județul Călărași

Descriere Serviciu: Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
602
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
892
Descriere Serviciu: Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
612
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost
553
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
865
Descriere Serviciu: Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
556
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
666

Hartă servicii pentru bătrâni în județul Calarasi

Camin Banciu