Servicii pentru bătrâni în județul Prahova

Descriere Serviciu: Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
1308
2074
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
846
1717
1222

Cantina Socială Ploiești

Public (de stat)
Descriere Serviciu: Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
654
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost
676
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
1816
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
1530
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
624

Hartă servicii pentru bătrâni în județul Prahova

Camin Banciu